Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 834 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 317 868 kronor. Kommunalskatten i Söderköpings kommun är 32,73 procent 2023.

Söderköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 834

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

317 868

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,73

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

85,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Modine Söderköping AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Söderköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

50 293

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 737

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 322

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,8

12,3

Procent, 2021

Söderköping har landarealen 673 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.