Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 618 människor (2018). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Söderköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 618

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

283 337

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,88

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

220

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MODINE SÖDERKÖPING AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

45 337

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 911

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 099

54 233

kr per invånare, 2018