Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 673 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 306 870 kronor. Kommunalskatten i Söderköpings kommun är 32,73 procent 2022.

Söderköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 673

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

306 870

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,73

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

159

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Modine Söderköping AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Söderköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 625

Kommunens skatteintäkter

48 380

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 352

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 967

58 058

kr per invånare, 2021

Söderköping har landarealen 673 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.