Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 521 människor (2017). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Söderköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 521

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

283 337

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,88

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

220

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MODINE SÖDERKÖPING AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

44 650

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 691

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 310

52 057

kr per invånare, 2017