Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 626 människor (2019). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Söderköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 626

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

291 375

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,73

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

233

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Modine Söderköping AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

46 819

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 131

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 292

55 798

kr per invånare, 2019