Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 25 721 människor (2018). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Söderhamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 721

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

255 227

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,17

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

22,0

13,3

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VALLVIKS BRUK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 025

Kommunens skatteintäkter

43 159

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 290

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 844

54 233

kr per invånare, 2018