Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 258 invånare.

Andelen företagare i Söderhamns kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 278 737 kronor. Kommunalskatten i Söderhamns kommun är 33,17 procent 2023.

Söderhamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 258

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

278 737

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,17

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

21,2

11,9

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

246

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VALLVIKS BRUK AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Söderhamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 175

Kommunens skatteintäkter

47 809

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 824

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 600

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Söderhamn har landarealen 1 059 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.