Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 25 643 människor (2019). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Söderhamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 643

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

257 040

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,17

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

21,4

12,7

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VALLVIKS BRUK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

44 261

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 822

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 478

55 798

kr per invånare, 2019