Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 25 782 människor (2017). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Söderhamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 782

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

250 064

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,17

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

21,8

13,3

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VALLVIKS BRUK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 025

Kommunens skatteintäkter

41 893

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 048

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

61 244

52 057

kr per invånare, 2017