Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 446 invånare.

Andelen företagare i Söderhamns kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 270 695 kronor. Kommunalskatten i Söderhamns kommun är 33,17 procent 2022.

Söderhamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 446

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

270 695

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,17

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

22,4

13,9

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VALLVIKS BRUK AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Söderhamns kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 175

Kommunens skatteintäkter

45 443

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 740

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 622

58 058

kr per invånare, 2021

Söderhamn har landarealen 1 059 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.