Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 25 721 människor (2018). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Söderhamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 721

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 064

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,17

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

21,8

13,3

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VALLVIKS BRUK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SÖDERHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 025

Kommunens skatteintäkter

43 159

45 521

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 290

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 844

54 235

kr per invånare, 2018