Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 492 invånare.

Andelen företagare i Söderhamns kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 262 614 kronor. Kommunalskatten i Söderhamns kommun är 33,17 procent 2021.

Söderhamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 492

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

262 614

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,17

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

22,1

13,4

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VALLVIKS BRUK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Söderhamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 117

Kommunens skatteintäkter

43 610

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 726

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 915

56 219

kr per invånare, 2020

Söderhamn har landarealen 1 059 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.