Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare.

Andelen företagare i Söderhamns kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 291 234 kronor. Kommunalskatten i Söderhamns kommun är 33,17 procent 2024.

Söderhamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 858

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

291 234

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,17

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

21,2

11,9

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

246

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Dryckeskonsult Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Söderhamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 152

Kommunens skatteintäkter

47 809

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 824

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 600

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Söderhamn har landarealen 1 059 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.