Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 922 invånare.

Andelen företagare i Smedjebackens kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 75:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 298 865 kronor. Kommunalskatten i Smedjebackens kommun är 34,09 procent 2023.

Smedjebacken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 922

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

298 865

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,09

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Smedjebackens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

52 006

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 973

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 599

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Smedjebacken har landarealen 948 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 110:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.