Smedjebacken

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 933 invånare.

Andelen företagare i Smedjebackens kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 289 137 kronor. Kommunalskatten i Smedjebackens kommun är 34,09 procent 2022.

Smedjebacken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 933

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

289 137

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,09

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

166

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Smedjebackens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 732

Kommunens skatteintäkter

49 985

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 032

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 325

58 058

kr per invånare, 2021

Smedjebacken har landarealen 948 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 110:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.