Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 731 invånare.

Andelen företagare i Skurups kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 51:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 309 440 kronor. Kommunalskatten i Skurups kommun är 31,60 procent 2023.

Skurup Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 731

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

309 440

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ekdahl Miljö AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Skurups kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

45 123

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 830

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 665

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Skurup har landarealen 193 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e minsta i landet.