Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 759 människor (2018). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Skurup Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 759

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

265 439

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

62

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

POSTPAC AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SKURUPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

40 380

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 870

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

50 578

54 234

kr per invånare, 2018