Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 642 människor (2017). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Skurup Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 642

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

265 439

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

62

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

POSTPAC AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SKURUPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

39 735

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 534

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

48 812

52 057

kr per invånare, 2017