Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 419 invånare.

Andelen företagare i Skurups kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 34:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 297 959 kronor. Kommunalskatten i Skurups kommun är 31,60 procent 2022.

Skurup Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 419

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

297 959

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,60

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

34

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ekdahl Miljö AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Skurups kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 097

Kommunens skatteintäkter

42 608

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 947

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 426

58 058

kr per invånare, 2021

Skurup har landarealen 193 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.