Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 042 invånare.

Andelen företagare i Skurups kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 34:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 284 327 kronor. Kommunalskatten i Skurups kommun är 31,60 procent 2021.

Skurup Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 042

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

284 327

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,60

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

34

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ekdahl Miljö AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Skurups kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 097

Kommunens skatteintäkter

41 120

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 483

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 298

56 219

kr per invånare, 2020

Skurup har landarealen 193 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.