Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 861 invånare.

Andelen företagare i Skurups kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 51:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 324 778 kronor. Kommunalskatten i Skurups kommun är 31,60 procent 2024.

Skurup Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 861

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

5,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

324 778

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,60

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

HOTELL MOSSBYLUND AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Skurups kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 207

Kommunens skatteintäkter

45 123

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 830

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 173

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Skurup har landarealen 193 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.