Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 889 människor (2019). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Skurup Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 889

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

276 618

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,60

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

37

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ekdahl Miljö AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SKURUPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

40 380

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 870

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

50 578

54 233

kr per invånare, 2018