Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 791 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 71:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 307 087 kronor. Kommunalskatten i Skövde kommun är 33,09 procent 2021.

Skövde Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 791

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

307 087

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,09

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

27,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 825

Anställda i kommunen

Skövde kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 382

Kommunens skatteintäkter

48 555

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 293

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 780

56 219

kr per invånare, 2020

Skövde har landarealen 674 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.