Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 55 729 människor (2018). Landarealen är 676 kvadratkilometer.

Skövde Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

55 729

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

299 027

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,34

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

61

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 925

Största offentliga arbetsgivare

SKÖVDE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 925

Kommunens skatteintäkter

45 337

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 667

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 845

54 233

kr per invånare, 2018