Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 463 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 59:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 322 607 kronor. Kommunalskatten i Skövde kommun är 33,09 procent 2023.

Skövde Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

57 463

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

322 607

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,09

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

28,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

59

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 375

Anställda i kommunen

Skövde kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 475

Kommunens skatteintäkter

53 280

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 807

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 740

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Skövde har landarealen 674 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.