Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 763 invånare.

Kommunen har den fjortonde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 59:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 339 206 kronor. Kommunalskatten i Skövde kommun är 33,09 procent 2024.

Skövde Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

57 763

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

339 206

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,09

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

28,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

59

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 3 475

Anställda i kommunen

Skövde kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 773

Kommunens skatteintäkter

53 280

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 807

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 784

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Skövde har landarealen 674 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.