Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 016 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 71:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 311 658 kronor. Kommunalskatten i Skövde kommun är 33,09 procent 2022.

Skövde Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

57 016

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

311 658

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,09

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

27,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 825

Anställda i kommunen

Skövde kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 382

Kommunens skatteintäkter

51 188

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 086

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 067

58 058

kr per invånare, 2021

Skövde har landarealen 674 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.