Skövde

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 56 366 människor (2019). Landarealen är 676 kvadratkilometer.

Skövde Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 366

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

300 273

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,09

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

25,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

61

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 925

Största offentliga arbetsgivare

SKÖVDE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 875

Kommunens skatteintäkter

46 500

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 640

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

51 803

55 798

kr per invånare, 2019