Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 4 431 människor (2017). Landarealen är 662 kvadratkilometer.

Skinnskatteberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 431

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

246 327

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,39

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SYSTEMAIR SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

43 886

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 674

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 233

52 057

kr per invånare, 2017