Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 4 429 människor (2018). Landarealen är 662 kvadratkilometer.

Skinnskatteberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 429

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

246 327

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,39

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SYSTEMAIR SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

44 564

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 879

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 285

54 234

kr per invånare, 2018