Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 371 invånare.

Andelen företagare i Skinnskattebergs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 266 492 kronor. Kommunalskatten i Skinnskattebergs kommun är 33,34 procent 2022.

Skinnskatteberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 371

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

266 492

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,34

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Systemair Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Skinnskattebergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 350

Kommunens skatteintäkter

47 483

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 062

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

69 360

58 058

kr per invånare, 2021

Skinnskatteberg har landarealen 659 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.