Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 402 invånare.

Andelen företagare i Skinnskattebergs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 276 117 kronor. Kommunalskatten i Skinnskattebergs kommun är 33,34 procent 2023.

Skinnskatteberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 402

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

276 117

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,34

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

76,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

287

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Systemair Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Skinnskattebergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

47 892

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 887

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 366

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Skinnskatteberg har landarealen 659 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.