Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 366 invånare.

Andelen företagare i Skinnskattebergs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 261 525 kronor. Kommunalskatten i Skinnskattebergs kommun är 33,34 procent 2021.

Skinnskatteberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 366

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

261 525

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,34

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

231

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Systemair Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Skinnskattebergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 350

Kommunens skatteintäkter

45 570

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 510

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

66 686

56 219

kr per invånare, 2020

Skinnskatteberg har landarealen 659 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.