Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 348 invånare.

Andelen företagare i Skinnskattebergs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 291 339 kronor. Kommunalskatten i Skinnskattebergs kommun är 33,34 procent 2024.

Skinnskatteberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 348

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

291 339

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,34

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

76,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

287

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Systemair Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Skinnskattebergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 378

Kommunens skatteintäkter

47 892

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 887

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 717

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Skinnskatteberg har landarealen 659 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.