Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 4 393 människor (2019). Landarealen är 662 kvadratkilometer.

Skinnskatteberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 393

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

257 370

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,34

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,9

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

78,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

222

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Systemair Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

46 049

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 528

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 362

55 315

kr per invånare, 2019