Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 74 402 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 313 162 kronor. Kommunalskatten i Skellefteå kommun är 33,95 procent 2023.

Skellefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

74 402

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

313 162

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

25,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

258

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 775

Anställda i kommunen

Skellefteå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 975

Kommunens skatteintäkter

53 825

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 353

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 349

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Skellefteå har landarealen 6 802 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den trettonde största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.