Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 72 467 människor (2018). Landarealen är 6 859 kvadratkilometer.

Skellefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 467

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

286 959

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

225

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Största offentliga arbetsgivare

SKELLEFTEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 075

Kommunens skatteintäkter

48 882

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 807

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 818

54 233

kr per invånare, 2018