Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 72 723 människor (2017). Landarealen är 6 859 kvadratkilometer.

Skellefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 723

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

279 128

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

183

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Största offentliga arbetsgivare

SKELLEFTEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 075

Kommunens skatteintäkter

47 655

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 963

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

61 690

52 057

kr per invånare, 2017