Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 73 393 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 302 522 kronor. Kommunalskatten i Skellefteå kommun är 33,95 procent 2022.

Skellefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

73 393

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

302 522

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

214

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 525

Anställda i kommunen

Skellefteå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 122

Kommunens skatteintäkter

51 579

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 827

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 034

58 058

kr per invånare, 2021

Skellefteå har landarealen 6 802 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den trettonde största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.