Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 72 589 människor (2019). Landarealen är 6 859 kvadratkilometer.

Skellefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 589

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

287 761

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,1

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

83,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

225

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Största offentliga arbetsgivare

SKELLEFTEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 125

Kommunens skatteintäkter

50 145

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 172

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 880

55 841

kr per invånare, 2019