Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 72 840 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 297 495 kronor. Kommunalskatten i Skellefteå kommun är 33,95 procent 2021.

Skellefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 840

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

297 495

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,95

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

204

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 525

Anställda i kommunen

Skellefteå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 122

Kommunens skatteintäkter

49 492

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 512

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 554

56 219

kr per invånare, 2020

Skellefteå har landarealen 6 802 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den trettonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.