Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 76 542 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 330 403 kronor. Kommunalskatten i Skellefteå kommun är 33,95 procent 2024.

Skellefteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

76 542

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

5,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

330 403

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,95

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

25,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

258

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Boliden Mineral AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 775

Anställda i kommunen

Skellefteå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 385

Kommunens skatteintäkter

53 825

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 353

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 245

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Skellefteå har landarealen 6 802 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den trettonde största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.