Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 755 invånare.

Andelen företagare i Skara kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 302 366 kronor. Kommunalskatten i Skara kommun är 32,98 procent 2023.

Skara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 755

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

302 366

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,98

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

171

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Jula AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Skara kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 325

Kommunens skatteintäkter

50 255

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 449

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 078

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Skara har landarealen 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e minsta i landet.