Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 18 829 människor (2018). Landarealen är 440 kvadratkilometer.

Skara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 829

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

278 977

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,58

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

127

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

JULA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

SKARA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

43 706

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 868

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 049

54 233

kr per invånare, 2018