Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 654 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 319 580 kronor. Kommunalskatten i Skara kommun är 33,38 procent 2024.

Skara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 654

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

319 580

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,38

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

171

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Jula AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Skara kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 639

Kommunens skatteintäkter

50 255

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 449

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 389

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Skara har landarealen 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e minsta i landet.