Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 18 843 människor (2017). Landarealen är 440 kvadratkilometer.

Skara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 843

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

271 677

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,58

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

163

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

JULA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

SKARA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

42 637

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 378

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 979

52 057

kr per invånare, 2017