Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 732 invånare.

Andelen företagare i Skara kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 237 kronor. Kommunalskatten i Skara kommun är 32,98 procent 2022.

Skara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 732

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 237

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,98

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Jula AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Skara kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 325

Kommunens skatteintäkter

48 448

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 185

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 866

58 058

kr per invånare, 2021

Skara har landarealen 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e minsta i landet.