Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 18 837 människor (2019). Landarealen är 440 kvadratkilometer.

Skara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 837

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

279 998

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,98

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

127

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Jula AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

SKARA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 225

Kommunens skatteintäkter

45 287

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 130

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 626

55 798

kr per invånare, 2019