Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 695 invånare.

Andelen företagare i Skara kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 286 110 kronor. Kommunalskatten i Skara kommun är 32,98 procent 2021.

Skara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 695

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

286 110

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,98

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Jula AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Skara kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 545

Kommunens skatteintäkter

46 006

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 576

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 159

56 219

kr per invånare, 2020

Skara har landarealen 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e minsta i landet.