Skara

Skara kommun ligger i Västra Götalands län och har 18 732 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 237 kronor. Kommunalskatten i Skara kommun är 32,98 procent 2022.

Skara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 732

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 237

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,98

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Jula AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Skara kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 545

Kommunens skatteintäkter

48 448

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 185

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 866

58 058

kr per invånare, 2021

Skara har landarealen 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.