Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 071 människor (2017). Landarealen är 496 kvadratkilometer.

Sjöbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 071

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

255 240

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,10

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

96

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NIMAB ENTREPRENAD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SJÖBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

40 070

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 758

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 045

52 057

kr per invånare, 2017