Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 497 invånare.

Sjöbo kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den nittonde högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 285 998 kronor. Kommunalskatten i Sjöbo kommun är 32,10 procent 2022.

Sjöbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 497

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

285 998

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,10

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,6

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

149

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TELESERVICE SKÅNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Sjöbo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 207

Kommunens skatteintäkter

44 207

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 752

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 759

58 058

kr per invånare, 2021

Sjöbo har landarealen 492 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.