Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 412 invånare.

Sjöbo kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den trettonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 273 499 kronor. Kommunalskatten i Sjöbo kommun är 32,10 procent 2021.

Sjöbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 412

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

273 499

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,10

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

149

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TELESERVICE SKÅNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Sjöbo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 207

Kommunens skatteintäkter

41 476

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 729

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 950

56 219

kr per invånare, 2020

Sjöbo har landarealen 492 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.