Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 437 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 310 666 kronor. Kommunalskatten i Sjöbo kommun är 32,10 procent 2024.

Sjöbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 437

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

310 666

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,10

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

136

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NIMAB ENTREPRENAD AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Sjöbo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 344

Kommunens skatteintäkter

47 205

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 629

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 913

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Sjöbo har landarealen 492 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.