Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 547 invånare.

Sjöbo kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sextonde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 295 907 kronor. Kommunalskatten i Sjöbo kommun är 32,10 procent 2023.

Sjöbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 547

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

295 907

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,10

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

141

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

TELESERVICE SKÅNE AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Sjöbo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 675

Kommunens skatteintäkter

44 207

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 752

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 759

58 058

kr per invånare, 2021

Sjöbo har landarealen 492 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.