Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 226 människor (2019). Landarealen är 496 kvadratkilometer.

Sjöbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 226

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

264 894

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

137

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NIMAB ENTREPRENAD AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SJÖBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

40 776

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 870

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 686

54 233

kr per invånare, 2018