Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 278 människor (2018). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Simrishamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 278

35 277

Antal, 2018

Medelålder

49,0

41,2

År, 2018

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

246 660

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

12,0

6,3

Procent, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

13,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,8

4,6

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

211

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Plastal Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

SIMRISHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

40 956

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 753

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 986

54 233

kr per invånare, 2018