Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 376 människor (2017). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Simrishamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 376

34 897

Antal, 2017

Medelålder

48,8

41,2

År, 2017

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

239 476

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,0

6,3

Procent, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

11,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,3

5,0

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

262

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PLASTAL SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

SIMRISHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

39 921

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 246

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 506

52 057

kr per invånare, 2017