Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 074 invånare.

Simrishamns kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den åttonde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 272 759 kronor. Kommunalskatten i Simrishamns kommun är 31,69 procent 2023.

Simrishamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 074

36 281

Antal, 2022

Medelålder

49,9

41,6

År, 2021

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

272 759

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,69

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

12,2

6,1

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

20,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,2

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

162

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Plasman Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Simrishamns kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 125

Kommunens skatteintäkter

43 144

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 702

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 560

58 058

kr per invånare, 2021

Simrishamn har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 88:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.