Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 174 människor (2019). Landarealen är 394 kvadratkilometer.

Simrishamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 174

35 612

Antal, 2019

Medelålder

49,4

41,3

År, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-1,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

246 660

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

11,7

6,1

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

13,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

211

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Plastal Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

SIMRISHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

42 437

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 797

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 394

55 798

kr per invånare, 2019