Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 227 invånare.

Simrishamns kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjunde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 251 352 kronor, vilket var den 29:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Simrishamns kommun är 31,69 procent 2021.

Simrishamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 227

35 791

Antal, 2020

Medelålder

49,6

41,4

År, 2020

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

251 352

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,69

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

12,0

6,1

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

15,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

168

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Plasman Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Simrishamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 296

Kommunens skatteintäkter

41 435

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 169

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 008

56 219

kr per invånare, 2020

Simrishamn har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 88:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.