Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 074 invånare.

Simrishamns kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den näst högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 272 759 kronor. Kommunalskatten i Simrishamns kommun är 31,69 procent 2024.

Simrishamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 074

36 281

Antal, 2022

Medelålder

50,3

41,7

År, 2022

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

272 759

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,69

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

18,2

9,2

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

13,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

209

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Plasman Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Simrishamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 397

Kommunens skatteintäkter

46 348

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 195

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 694

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Simrishamn har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 88:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.