Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 267 invånare.

Simrishamns kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femte högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 262 292 kronor, vilket var den 28:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Simrishamns kommun är 31,69 procent 2022.

Simrishamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 267

36 043

Antal, 2021

Medelålder

49,9

41,6

År, 2021

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

262 292

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,69

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

22,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

12,6

6,2

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

15,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

168

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Plasman Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Simrishamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 296

Kommunens skatteintäkter

43 144

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 702

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 560

58 058

kr per invånare, 2021

Simrishamn har landarealen 392 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 88:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.