Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 771 invånare.

Andelen företagare i Sävsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 46:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 290 402 kronor. Kommunalskatten i Sävsjö kommun är 33,68 procent 2024.

Sävsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 771

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

290 402

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,68

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

46

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SKRUF SNUS AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sävsjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 063

Kommunens skatteintäkter

45 478

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 883

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 122

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Sävsjö har landarealen 679 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.