Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 11 496 människor (2017). Landarealen är 683 kvadratkilometer.

Sävsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 496

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

262 300

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,68

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

111

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

A-LACKERING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SÄVSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

39 365

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 415

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 421

52 057

kr per invånare, 2017