Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 11 160 människor (2017). Landarealen är 574 kvadratkilometer.

Säter Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 160

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

278 080

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,9

7,0

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

204

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GUSTAFS SCANDINAVIA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

SÄTERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

46 947

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 805

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 485

52 057

kr per invånare, 2017