Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 271 invånare.

Andelen företagare i Säters kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 304 889 kronor. Kommunalskatten i Säters kommun är 33,95 procent 2023.

Säter Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 271

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

304 889

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,3

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

260

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Gustafs Scandinavia Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Säters kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 275

Kommunens skatteintäkter

49 616

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 081

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 153

58 058

kr per invånare, 2021

Säter har landarealen 570 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.