Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 161 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 289 880 kronor. Kommunalskatten i Säters kommun är 33,95 procent 2021.

Säter Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 161

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

289 880

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,95

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

8,5

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Gustafs Scandinavia Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Säters kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 893

Kommunens skatteintäkter

48 287

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 215

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 527

56 219

kr per invånare, 2020

Säter har landarealen 570 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.