Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 11 123 människor (2018). Landarealen är 574 kvadratkilometer.

Säter Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 123

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

278 080

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,9

7,0

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

204

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GUSTAFS SCANDINAVIA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

SÄTERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

47 618

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 084

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 868

54 233

kr per invånare, 2018