Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 11 123 människor (2018). Landarealen är 574 kvadratkilometer.

Säter Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 123

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

285 232

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,0

7,0

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

244

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Gustafs Scandinavia Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

SÄTERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

47 618

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 084

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 868

54 233

kr per invånare, 2018