Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 11 093 människor (2019). Landarealen är 574 kvadratkilometer.

Säter Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 093

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

285 232

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,9

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

84,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,0

7,0

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

244

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Gustafs Scandinavia Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

SÄTERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

49 093

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 564

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 384

55 841

kr per invånare, 2019