Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 242 invånare.

Andelen företagare i Säters kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 608 kronor. Kommunalskatten i Säters kommun är 33,95 procent 2022.

Säter Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 242

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 608

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,9

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Gustafs Scandinavia Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Säters kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 893

Kommunens skatteintäkter

49 616

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 081

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 153

58 058

kr per invånare, 2021

Säter har landarealen 570 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.