Säter

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 271 invånare.

Andelen företagare i Säters kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 304 889 kronor. Kommunalskatten i Säters kommun är 33,96 procent 2024.

Säter Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 271

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

304 889

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,96

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

233

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Gustafs Scandinavia Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Säters kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 927

Kommunens skatteintäkter

51 552

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 005

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 315

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Säter har landarealen 570 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.