Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 38 628 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 305 716 kronor. Kommunalskatten i Sandvikens kommun är 33,12 procent 2024.

Sandviken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

38 628

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

305 716

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,12

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

6,4

Procent, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Alleima Tube AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 025

Anställda i kommunen

Sandvikens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 287

Kommunens skatteintäkter

50 294

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 050

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 963

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Sandviken har landarealen 1 166 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.