Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 290 invånare.

Kommunen har den fjortonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 274 578 kronor. Kommunalskatten i Sandvikens kommun är 33,12 procent 2021.

Sandviken Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 290

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

274 578

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,12

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

20,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

189

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 875

Anställda i kommunen

Sandvikens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 211

Kommunens skatteintäkter

45 519

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 107

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 270

56 219

kr per invånare, 2020

Sandviken har landarealen 1 166 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 87:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.