Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 16 750 människor (2019). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Salem Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 750

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

335 123

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,75

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,2

4,4

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

9,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

32

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SALEMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

49 447

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 265

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 366

55 798

kr per invånare, 2019