Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 352 invånare.

Andelen företagare i Salems kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 76:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 355 446 kronor, vilket var den 29:e högsta i landet. Kommunalskatten i Salems kommun är 31,50 procent 2023.

Salem Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 352

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

355 446

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,50

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

9,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

76

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Salems kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

51 270

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 368

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 171

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,7

12,3

Procent, 2021

Salem har landarealen 54 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tionde minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.