Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 16 665 människor (2017). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Salem Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 665

34 897

Antal, 2017

Medelålder

38,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

324 679

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,75

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

27,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,6

5,0

Procent, 2017

Femte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

9,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

42

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SALEMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

46 218

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 911

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 473

52 057

kr per invånare, 2017