Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 16 959 invånare.

Andelen företagare i Salems kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 67:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 340 764 kronor, vilket var den 21:a högsta i landet. Kommunalskatten i Salems kommun är 31,75 procent 2021.

Salem Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 959

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

340 764

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,75

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

28,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,2

4,2

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

9,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

67

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Salems kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 950

Kommunens skatteintäkter

48 661

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 180

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 542

56 219

kr per invånare, 2020

Salem har landarealen 54 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tionde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.