Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 252 invånare.

Andelen företagare i Salems kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 67:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 346 136 kronor, vilket var den 24:e högsta i landet. Kommunalskatten i Salems kommun är 31,50 procent 2022.

Salem Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 252

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

346 136

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,50

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

29,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

67

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Salems kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 950

Kommunens skatteintäkter

49 786

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 446

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 676

58 058

kr per invånare, 2021

Salem har landarealen 54 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tionde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.