Salem

Salems kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 16 786 människor (2018). Landarealen är 54 kvadratkilometer.

Salem Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 786

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

324 679

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,75

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,3

4,7

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

42

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

SALEMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

47 476

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 653

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 318

54 233

kr per invånare, 2018