Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 981 invånare.

Andelen företagare i Sala kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 290 184 kronor. Kommunalskatten i Sala kommun är 33,19 procent 2023.

Sala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 981

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

290 184

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,19

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

231

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Metso Outotec Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

49 489

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 048

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 671

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,6

12,3

Procent, 2021

Sala har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 86:e största i landet.