Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 631 människor (2017). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Sala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 631

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

259 092

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,19

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

240

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

METSO SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

SALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

43 076

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 164

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 450

52 057

kr per invånare, 2017