Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 894 människor (2019). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Sala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 894

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

269 209

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,19

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

266

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Metso Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

SALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

45 018

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 918

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 871

55 798

kr per invånare, 2019