Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 867 invånare.

Andelen företagare i Sala kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 274 970 kronor. Kommunalskatten i Sala kommun är 33,19 procent 2021.

Sala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 867

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

274 970

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,19

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

222

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Metso Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sala kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 010

Kommunens skatteintäkter

44 800

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 132

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 365

56 219

kr per invånare, 2020

Sala har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 86:e största i landet.