Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 998 invånare.

Andelen företagare i Sala kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 143 kronor. Kommunalskatten i Sala kommun är 33,19 procent 2022.

Sala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 998

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 143

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,19

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

222

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Metso Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sala kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 010

Kommunens skatteintäkter

46 816

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 566

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

65 075

58 058

kr per invånare, 2021

Sala har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 86:e största i landet.