Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 853 invånare.

Andelen företagare i Sala kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 303 499 kronor. Kommunalskatten i Sala kommun är 33,19 procent 2024.

Sala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 853

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

303 499

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,19

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

231

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Metso Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Sala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 110

Kommunens skatteintäkter

49 489

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 048

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 857

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,6

12,3

Procent, 2021

Sala har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 86:e största i landet.