Sala

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 22 816 människor (2018). Landarealen är 1 175 kvadratkilometer.

Sala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 816

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

269 209

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,19

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

266

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Metso Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

SALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

43 766

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 187

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 631

54 233

kr per invånare, 2018