Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 15 455 människor (2019). Landarealen är 1 221 kvadratkilometer.

Säffle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 455

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

241 523

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,20

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

46

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NORDIC PAPER SEFFLE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SÄFFLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

41 155

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 873

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 278

55 798

kr per invånare, 2019