Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 396 invånare.

Andelen företagare i Säffle kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 25:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 259 864 kronor, vilket var den tjugonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Säffle kommun är 33,20 procent 2022.

Säffle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 396

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

259 864

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,20

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

20,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

25

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Moelven ByggModul Aktiebolag

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Säffle kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 575

Kommunens skatteintäkter

42 796

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 116

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 979

58 058

kr per invånare, 2021

Säffle har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 78:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.