Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 15 643 människor (2018). Landarealen är 1 221 kvadratkilometer.

Säffle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 643

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

233 064

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,20

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

74,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

20,2

13,3

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

52

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NORDIC PAPER SEFFLE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

SÄFFLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

39 183

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 464

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 916

52 057

kr per invånare, 2017