Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 242 invånare.

Andelen företagare i Säffle kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjuttonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 266 588 kronor, vilket var den sjuttonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Säffle kommun är 33,20 procent 2023.

Säffle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 242

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

266 588

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,20

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

75,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

17

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Moelven ByggModul Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Säffle kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

44 467

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 053

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 477

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Säffle har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 78:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.