Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 011 invånare.

Andelen företagare i Säffle kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjuttonde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 283 252 kronor, vilket var den 24:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Säffle kommun är 33,20 procent 2024.

Säffle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 011

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

283 252

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,20

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

17

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Moelven ByggModul Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Säffle kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 344

Kommunens skatteintäkter

44 467

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 053

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

79 317

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Säffle har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 78:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.