Säffle

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 420 invånare.

Andelen företagare i Säffle kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 37:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 248 150 kronor, vilket var den 22:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Säffle kommun är 33,20 procent 2021.

Säffle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 420

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

248 150

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,20

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

75,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

19,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

37

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

NORDIC PAPER SEFFLE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Säffle kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 316

Kommunens skatteintäkter

41 214

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 672

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 457

56 219

kr per invånare, 2020

Säffle har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 78:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.