Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 169 invånare.

Andelen företagare i Ronneby kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 278 023 kronor. Kommunalskatten i Ronneby kommun är 33,85 procent 2023.

Ronneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 169

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

278 023

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,1

6,7

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

202

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TARKETT AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Ronneby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 475

Kommunens skatteintäkter

47 197

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 374

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 355

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Ronneby har landarealen 825 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.