Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 372 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 260 463 kronor. Kommunalskatten i Ronneby kommun är 33,95 procent 2021.

Ronneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 372

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

260 463

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,95

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

75,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,0

8,5

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

20,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TARKETT AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Ronneby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 543

Kommunens skatteintäkter

42 689

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 619

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 003

56 219

kr per invånare, 2020

Ronneby har landarealen 825 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.