Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 29 695 människor (2018). Landarealen är 830 kvadratkilometer.

Ronneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 695

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

252 903

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,2

7,0

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

183

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TARKETT AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

RONNEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 075

Kommunens skatteintäkter

42 043

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 947

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 901

54 233

kr per invånare, 2018