Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 29 633 människor (2019). Landarealen är 830 kvadratkilometer.

Ronneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 633

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

254 172

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,2

7,0

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

183

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TARKETT AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

RONNEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 075

Kommunens skatteintäkter

42 843

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 754

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 486

55 798

kr per invånare, 2019