Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 200 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 269 579 kronor. Kommunalskatten i Ronneby kommun är 33,85 procent 2022.

Ronneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 200

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

269 579

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,6

7,9

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

19,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TARKETT AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Ronneby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 543

Kommunens skatteintäkter

44 984

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 694

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 823

58 058

kr per invånare, 2021

Ronneby har landarealen 825 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.