Ronneby

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 021 invånare.

Andelen företagare i Ronneby kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 291 861 kronor. Kommunalskatten i Ronneby kommun är 33,68 procent 2024.

Ronneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 021

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

291 861

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,68

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

6,4

Procent, 2023

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

202

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Alfa Laval Technologies AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Ronneby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 503

Kommunens skatteintäkter

47 197

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 374

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 969

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Ronneby har landarealen 825 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.