Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 786 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 338 kronor. Kommunalskatten i Robertsfors kommun är 34,50 procent 2022.

Robertsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 786

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 338

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,50

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

121

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Robertsfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 633

Kommunens skatteintäkter

47 901

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 546

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 944

58 058

kr per invånare, 2021

Robertsfors har landarealen 1 292 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.