Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 6 747 människor (2019). Landarealen är 1 302 kvadratkilometer.

Robertsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 747

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

267 397

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ROBERTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

46 192

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 774

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

66 047

55 798

kr per invånare, 2019