Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 6 762 människor (2018). Landarealen är 1 302 kvadratkilometer.

Robertsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 762

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 493

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

ROBERTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

45 478

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 470

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 917

54 233

kr per invånare, 2018