Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 740 invånare.

Andelen företagare i Robertsfors kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 308 036 kronor. Kommunalskatten i Robertsfors kommun är 34,50 procent 2024.

Robertsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 740

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

308 036

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,50

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

168

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Robertsfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 648

Kommunens skatteintäkter

50 862

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 246

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

78 115

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Robertsfors har landarealen 1 292 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.