Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 6 762 människor (2018). Landarealen är 1 302 kvadratkilometer.

Robertsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 762

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

267 397

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,0

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ROBERTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

45 478

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 470

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 917

54 233

kr per invånare, 2018