Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 759 invånare.

Andelen företagare i Robertsfors kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 293 598 kronor. Kommunalskatten i Robertsfors kommun är 34,50 procent 2023.

Robertsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 759

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

293 598

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,50

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

168

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Robertsfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

50 862

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 246

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 625

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Robertsfors har landarealen 1 292 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.