Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 6 784 människor (2017). Landarealen är 1 302 kvadratkilometer.

Robertsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 784

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

258 493

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

ROBERTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

45 379

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 407

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

61 620

52 057

kr per invånare, 2017