Robertsfors

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 748 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 273 641 kronor. Kommunalskatten i Robertsfors kommun är 34,50 procent 2021.

Robertsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 748

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

273 641

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,50

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

117

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Robertsfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 633

Kommunens skatteintäkter

45 951

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 346

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 750

56 219

kr per invånare, 2020

Robertsfors har landarealen 1 292 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 73:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.