Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 103 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 39:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 268 243 kronor. Kommunalskatten i Rättviks kommun är 33,45 procent 2022.

Rättvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 103

36 043

Antal, 2021

Medelålder

49,0

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

268 243

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,45

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

15,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

39

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STIFTSGÅRDEN

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Rättviks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 014

Kommunens skatteintäkter

45 252

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 676

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 993

58 058

kr per invånare, 2021

Rättvik har landarealen 1 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.