Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 047 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 43:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 260 245 kronor. Kommunalskatten i Rättviks kommun är 33,45 procent 2021.

Rättvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 047

35 791

Antal, 2020

Medelålder

48,9

41,4

År, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

260 245

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,45

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

16,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

43

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

STIFTSGÅRDEN

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Rättviks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 014

Kommunens skatteintäkter

43 124

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 059

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 476

56 219

kr per invånare, 2020

Rättvik har landarealen 1 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.