Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 042 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 55:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 289 924 kronor. Kommunalskatten i Rättviks kommun är 33,45 procent 2024.

Rättvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 042

36 385

Antal, 2023

Medelålder

49,4

41,9

År, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

289 924

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,45

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

55

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Rättvik Event AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Rättviks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 064

Kommunens skatteintäkter

48 226

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 671

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 962

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Rättvik har landarealen 1 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.