Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 092 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 55:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 567 kronor. Kommunalskatten i Rättviks kommun är 33,45 procent 2023.

Rättvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 092

36 281

Antal, 2022

Medelålder

49,0

41,7

År, 2022

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 567

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,45

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

55

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Rättvik Event AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Rättviks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

48 226

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 671

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 744

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Rättvik har landarealen 1 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.