Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 837 människor (2017). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Rättvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 837

34 897

Antal, 2017

Medelålder

48,6

41,2

År, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

246 560

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BRA HUS FRÅN HEDLUNDS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

RÄTTVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 326

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 679

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

60 883

52 057

kr per invånare, 2017