Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 135 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 282 384 kronor, vilket var den 22:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Ragunda kommun är 34,92 procent 2024.

Ragunda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 135

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

282 384

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,92

32,37

Procent, 2024

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

267

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Z-lyften Produktion AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ragunda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 518

Kommunens skatteintäkter

48 159

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 308

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 893

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,4

12,3

Procent, 2021

Ragunda har landarealen 2 511 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 34:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.