Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har 5 174 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 268 117 kronor, vilket var den tjugonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Ragunda kommun är 34,92 procent 2023.

Ragunda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 174

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

268 117

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,92

32,24

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

12,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

234

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Z-lyften Produktion AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ragunda kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 525

Kommunens skatteintäkter

46 094

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 974

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 725

58 058

kr per invånare, 2021

Ragunda har landarealen 2 511 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 34:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.