Ragunda

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 5 343 människor (2018). Landarealen är   2 526 kvadratkilometer.

Ragunda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 343

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

241 610

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

RAGUNDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

43 841

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 915

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

64 825

54 233

kr per invånare, 2018