Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 344 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 334 608 kronor. Kommunalskatten i Piteå kommun är 33,59 procent 2024.

Piteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 344

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

334 608

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,59

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

23,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Piteå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 792

Kommunens skatteintäkter

55 585

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 564

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 932

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Piteå har landarealen 3 086 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 28:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.