Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 323 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 308 856 kronor. Kommunalskatten i Piteå kommun är 33,59 procent 2022.

Piteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 323

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

308 856

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,59

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

276

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Piteå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 676

Kommunens skatteintäkter

52 566

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 000

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 232

58 058

kr per invånare, 2021

Piteå har landarealen 3 086 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 28:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.