Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 226 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 302 970 kronor. Kommunalskatten i Piteå kommun är 33,59 procent 2021.

Piteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 226

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

302 970

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,59

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

22,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

226

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Piteå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 676

Kommunens skatteintäkter

50 115

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 053

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 322

56 219

kr per invånare, 2020

Piteå har landarealen 3 086 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 28:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.