Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 362 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 319 399 kronor. Kommunalskatten i Piteå kommun är 33,59 procent 2023.

Piteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 362

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

319 399

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,59

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Piteå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 125

Kommunens skatteintäkter

55 585

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 564

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 952

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Piteå har landarealen 3 086 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 28:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.