Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 42 116 människor (2018). Landarealen är 3 112 kvadratkilometer.

Piteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 116

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

293 249

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,59

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

217

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

PITEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 525

Kommunens skatteintäkter

49 246

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 716

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 804

54 233

kr per invånare, 2018