Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 42 281 människor (2019). Landarealen är 3 112 kvadratkilometer.

Piteå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 281

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

294 031

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,59

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,2

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

82,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

217

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

PITEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 575

Kommunens skatteintäkter

50 269

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 680

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 606

55 841

kr per invånare, 2019