Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 7 479 människor (2018). Landarealen är 160 kvadratkilometer.

Perstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 479

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

231 064

288 880

Kronor, 2018

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

31,99

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

70,3

79,5

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,4

7,0

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

8,4

4,6

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,4

13,3

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

150

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PERSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

PERSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

36 254

45 530

kr per invånare, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 510

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 622

54 233

kr per invånare, 2018