Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 565 invånare.

Andelen företagare i Perstorps kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 243 853 kronor, vilket var den näst lägsta i landet. Kommunalskatten i Perstorps kommun är 31,99 procent 2022.

Perstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 565

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

243 853

304 068

Kronor, 2020

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

31,99

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

69,5

78,3

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,0

7,9

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

7,3

3,9

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

22,7

13,9

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

160

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

PERSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Perstorps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 568

Kommunens skatteintäkter

38 273

46 732

kr per invånare, 2021

Näst lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 177

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 548

58 058

kr per invånare, 2021

Perstorp har landarealen 159 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 33:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.