Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 7 335 människor (2017). Landarealen är 160 kvadratkilometer.

Perstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 335

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

226 115

278 954

Kronor, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

31,99

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

70,7

79,1

Procent, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,3

7,0

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

9,1

5,0

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

146

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PERSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

PERSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

36 267

44 794

kr per invånare, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 574

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 356

52 057

kr per invånare, 2017