Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 7 492 människor (2019). Landarealen är 160 kvadratkilometer.

Perstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 492

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

231 064

288 880

Kronor, 2018

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

31,99

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

70,3

79,5

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,4

7,0

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

8,2

4,4

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,4

12,7

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

150

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PERSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

PERSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

36 935

46 730

kr per invånare, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 798

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

66 491

55 798

kr per invånare, 2019