Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 7 479 människor (2018). Landarealen är 160 kvadratkilometer.

Perstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 479

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

226 115

278 954

Kronor, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

31,99

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

70,7

79,1

Procent, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,3

7,0

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

8,6

4,7

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,4

13,3

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

146

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PERSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

PERSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

36 254

45 530

kr per invånare, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 510

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 622

54 233

kr per invånare, 2018