Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 442 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 254 269 kronor, vilket var den fjärde lägsta i landet. Kommunalskatten i Perstorps kommun är 31,99 procent 2023.

Perstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 442

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

254 269

314 116

Kronor, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

31,99

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

71,1

79,6

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,4

6,7

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

7,0

3,8

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,8

11,9

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PERSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Perstorps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

40 661

46 733

kr per invånare, 2022

Näst lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 673

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 353

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Perstorp har landarealen 159 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 33:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.