Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 476 invånare.

Andelen företagare i Perstorps kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 235 901 kronor, vilket var den fjärde lägsta i landet. Kommunalskatten i Perstorps kommun är 31,99 procent 2021.

Perstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 476

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

235 901

296 484

Kronor, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

31,99

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

69,6

79,3

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,6

8,5

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

7,6

4,2

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

22,6

13,4

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PERSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Perstorps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 568

Kommunens skatteintäkter

36 780

46 731

kr per invånare, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 447

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 044

56 219

kr per invånare, 2020

Perstorp har landarealen 159 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 33:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.