Perstorp

Perstorps kommun ligger i Skåne län och har 7 323 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 269 505 kronor, vilket var den fjärde lägsta i landet. Kommunalskatten i Perstorps kommun är 31,99 procent 2024.

Perstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 323

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

269 505

329 268

Kronor, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

31,99

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

72,6

80,8

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

8,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,3

6,4

Procent, 2023

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

7,8

3,9

Procent, 2023

Näst högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,7

11,7

Procent, 2023

Högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PERSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Perstorps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 609

Kommunens skatteintäkter

40 661

46 733

kr per invånare, 2022

Näst lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 673

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 345

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Perstorp har landarealen 159 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 33:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.