Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 24:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 348 100 kronor, vilket var den 23:e högsta i landet. Kommunalskatten i Partille kommun är 31,44 procent 2022.

Partille Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 529

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

348 100

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,44

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

36,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

24

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Husqvarna AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Partille kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 075

Kommunens skatteintäkter

52 372

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 741

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 429

58 058

kr per invånare, 2021

Partille har landarealen 57 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tolfte minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.