Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 289 människor (2019). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Partille Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 289

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

332 847

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,44

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

33,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Keolis Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

PARTILLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

48 458

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 426

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 769

54 233

kr per invånare, 2018