Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 38 443 människor (2018). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Partille Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

38 443

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

331 823

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,44

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

33,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KEOLIS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

PARTILLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

48 458

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 426

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 769

54 233

kr per invånare, 2018