Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 730 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 32:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 376 956 kronor, vilket var den 24:e högsta i landet. Kommunalskatten i Partille kommun är 31,44 procent 2024.

Partille Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

40 730

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

376 956

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,44

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

37,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

32

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Husqvarna AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Partille kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 679

Kommunens skatteintäkter

55 385

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 380

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 166

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,5

12,3

Procent, 2021

Partille har landarealen 57 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tolfte minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.