Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 883 invånare.

Pajala kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den fjortonde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 274 126 kronor. Kommunalskatten i Pajala kommun är 34,74 procent 2023.

Pajala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 883

36 281

Antal, 2022

Medelålder

49,0

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−2,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

274 126

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,74

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

14,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Malmtransport Norr AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Pajala kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 725

Kommunens skatteintäkter

47 584

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 524

9 774

kr per invånare, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

78 662

58 058

kr per invånare, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Pajala har landarealen 7 840 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.