Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 6 039 människor (2018). Landarealen är   7 917 kvadratkilometer.

Pajala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 039

35 277

Antal, 2018

Medelålder

48,7

41,2

År, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

-2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

243 675

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,84

32,19

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

290

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

MALMTRANSPORT NORR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

PAJALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

46 862

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 531

9 366

kr per invånare, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

74 395

54 233

kr per invånare, 2018

Fjärde högsta i Sverige