Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 883 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 274 126 kronor. Kommunalskatten i Pajala kommun är 34,74 procent 2023.

Pajala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 883

36 281

Antal, 2022

Medelålder

49,1

41,7

År, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−2,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

274 126

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,74

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

14,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Malmtransport Norr AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Pajala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

52 149

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 430

9 775

kr per invånare, 2022

Femte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

85 428

60 935

kr per invånare, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

15,5

12,3

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Pajala har landarealen 7 840 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.