Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 11 983 människor (2019). Landarealen är 36 kvadratkilometer.

Oxelösund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 983

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

269 585

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

2,9

6,1

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

154

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 575

Största offentliga arbetsgivare

OXELÖSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

47 279

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 039

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 515

55 798

kr per invånare, 2019