Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 11 995 invånare.

Kommunen har den lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 277 802 kronor. Kommunalskatten i Oxelösunds kommun är 33,05 procent 2021.

Oxelösund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 995

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

277 802

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,05

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

3,0

6,1

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

136

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Oxelösunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 873

Kommunens skatteintäkter

46 622

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 488

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 409

56 219

kr per invånare, 2020

Oxelösund har landarealen 35 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjunde minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.