Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 12 132 invånare.

Kommunen har den lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 468 kronor. Kommunalskatten i Oxelösunds kommun är 33,05 procent 2022.

Oxelösund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 132

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 468

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,05

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

3,1

6,2

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

19,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

122

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Oxelösunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 873

Kommunens skatteintäkter

48 165

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 816

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 465

58 058

kr per invånare, 2021

Oxelösund har landarealen 35 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjunde minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.