Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 12 086 invånare.

Kommunen har den lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 69:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 290 072 kronor. Kommunalskatten i Oxelösunds kommun är 33,05 procent 2023.

Oxelösund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 086

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

290 072

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,05

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

3,6

6,1

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

69

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 475

Anställda i kommunen

Oxelösunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

49 187

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 401

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 635

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Oxelösund har landarealen 35 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjunde minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.