Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 12 062 människor (2018). Landarealen är 36 kvadratkilometer.

Oxelösund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 062

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

267 937

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,1

6,3

Procent, 2017

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

154

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 325

Största offentliga arbetsgivare

OXELÖSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

45 939

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 403

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 643

54 233

kr per invånare, 2018