Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 4 461 människor (2017). Landarealen är 2 381 kvadratkilometer.

Övertorneå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 461

34 897

Antal, 2017

Medelålder

49,0

41,2

År, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

234 011

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,09

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

20,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

234

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

UTBILDNING NORD

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

41 943

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 254

9 067

kr per invånare, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

71 176

52 057

kr per invånare, 2017

Femte högsta i Sverige