Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 4 410 människor (2018). Landarealen är 2 381 kvadratkilometer.

Övertorneå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 410

35 277

Antal, 2018

Medelålder

49,4

41,2

År, 2018

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

-4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

234 011

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,09

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

234

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

UTBILDNING NORD

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

42 270

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 710

9 366

kr per invånare, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

71 945

54 233

kr per invånare, 2018

Tionde högsta i Sverige