Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 4 299 människor (2019). Landarealen är 2 381 kvadratkilometer.

Övertorneå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 299

35 612

Antal, 2019

Medelålder

49,4

41,2

År, 2018

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

-5,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

236 860

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,09

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

207

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

UTBILDNING NORD

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

42 270

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 710

9 366

kr per invånare, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

71 945

54 233

kr per invånare, 2018

Tionde högsta i Sverige