Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 211 invånare.

Övertorneå kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den elfte högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 250 944 kronor, vilket var den sjätte lägsta i landet. Kommunalskatten i Övertorneå kommun är 33,09 procent 2022.

Övertorneå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 211

36 043

Antal, 2021

Medelålder

50,8

41,6

År, 2021

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

−4,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

250 944

304 068

Kronor, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

33,09

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

11,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

UTBILDNING NORD

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Övertorneå kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 575

Kommunens skatteintäkter

44 759

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

37 839

9 774

kr per invånare, 2021

Högsta i Sverige

Kommunens kostnader

78 858

58 058

kr per invånare, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Övertorneå har landarealen 2 358 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 36:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.