Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 4 299 människor (2019). Landarealen är 2 381 kvadratkilometer.

Övertorneå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 299

35 612

Antal, 2019

Medelålder

50,0

41,3

År, 2019

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

-5,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

236 860

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,09

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

207

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

UTBILDNING NORD

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

43 838

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 901

9 772

kr per invånare, 2019

Tredje högsta i Sverige

Kommunens kostnader

76 767

55 798

kr per invånare, 2019

Fjärde högsta i Sverige