Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 088 invånare.

Övertorneå kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femtonde högsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 272 220 kronor, vilket var den sjätte lägsta i landet. Kommunalskatten i Övertorneå kommun är 33,09 procent 2024.

Övertorneå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 088

36 385

Antal, 2023

Medelålder

51,3

41,9

År, 2023

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

−3,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

272 220

329 268

Kronor, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

33,09

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

15,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

157

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SLÄP OCH LASTBILSPÅBYGGNADER I ÖVERTORNEÅ AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Övertorneå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 451

Kommunens skatteintäkter

47 833

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

37 994

9 775

kr per invånare, 2022

Näst högsta i Sverige

Kommunens kostnader

91 147

65 432

kr per invånare, 2023

Femte högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Övertorneå har landarealen 2 358 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 36:e största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.