Övertorneå

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har 4 217 invånare.

Övertorneå kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femtonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 240 725 kronor, vilket var den nionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Övertorneå kommun är 33,09 procent 2021.

Övertorneå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 217

35 791

Antal, 2020

Medelålder

50,7

41,4

År, 2020

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

−5,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

240 725

296 484

Kronor, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,09

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

UTBILDNING NORD

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Övertorneå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 423

Kommunens skatteintäkter

43 523

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

37 276

9 773

kr per invånare, 2020

Näst högsta i Sverige

Kommunens kostnader

75 533

56 219

kr per invånare, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Övertorneå har landarealen 2 358 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 36:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.