Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 252 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 262 188 kronor, vilket var den 27:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Överkalix kommun är 34,14 procent 2022.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 252

36 043

Antal, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

50,3

41,6

År, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−1,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

262 188

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,14

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

244

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

PARTBYGGEN I KALIX AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Överkalix kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 342

Kommunens skatteintäkter

47 862

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

34 036

9 774

kr per invånare, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

77 173

58 058

kr per invånare, 2021

Nionde högsta i Sverige

Överkalix har landarealen 2 765 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.