Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 160 invånare.

Andelen företagare i Överkalix kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 269 400 kronor, vilket var den 26:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Överkalix kommun är 34,14 procent 2023.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 160

36 281

Antal, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

50,7

41,7

År, 2022

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−4,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

269 400

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,14

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

121

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PARTBYGGEN I KALIX AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Överkalix kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

52 243

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 525

9 775

kr per invånare, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

89 003

60 935

kr per invånare, 2022

Näst högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Överkalix har landarealen 2 765 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.