Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 289 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 252 102 kronor. Kommunalskatten i Överkalix kommun är 34,14 procent 2021.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 289

35 791

Antal, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

50,1

41,4

År, 2020

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−2,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

252 102

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,14

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

15,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

287

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PARTBYGGEN I KALIX AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Överkalix kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 342

Kommunens skatteintäkter

46 492

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 996

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

73 771

56 219

kr per invånare, 2020

Överkalix har landarealen 2 765 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.