Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 3 302 människor (2018). Landarealen är   2 792 kvadratkilometer.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 302

35 277

Antal, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

49,7

41,2

År, 2018

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

-2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

246 463

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,14

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

8,3

4,7

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

265

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERKALIX KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

47 044

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 972

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

73 222

54 233

kr per invånare, 2018

Femte högsta i Sverige