Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 315 invånare.

Andelen företagare i Överkalix kommun är genomsnittlig. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 250 399 kronor. Kommunalskatten i Överkalix kommun är 34,14 procent 2021.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 315

35 612

Antal, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

49,7

41,3

År, 2019

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

250 399

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,14

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,4

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,7

4,4

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

281

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERKALIX KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

47 248

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 620

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

75 031

55 841

kr per invånare, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Överkalix har landarealen 2 765 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.