Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 289 invånare.

Andelen företagare i Överkalix kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 252 102 kronor. Kommunalskatten i Överkalix kommun är 34,14 procent 2021.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 289

35 791

Antal, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

49,7

41,3

År, 2019

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

−2,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

252 102

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,14

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

281

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERKALIX KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

46 492

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 996

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

73 760

56 219

kr per invånare, 2020

Överkalix har landarealen 2 765 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.