Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 3 315 människor (2019). Landarealen är   2 792 kvadratkilometer.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 315

35 612

Antal, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

49,7

41,3

År, 2019

Tredje högsta i Sverige

Befolkningsökning

-1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

250 399

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,14

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,7

4,4

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

265

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERKALIX KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

47 249

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 620

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

75 929

55 798

kr per invånare, 2019

Sjätte högsta i Sverige