Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 3 367 människor (2017). Landarealen är   2 792 kvadratkilometer.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 367

34 897

Antal, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

49,6

41,2

År, 2017

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

-1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

240 765

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,14

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,8

5,0

Procent, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

207

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VINAB, VERKSTADSINDUSTRI I NORR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

ÖVERKALIX KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

45 922

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 095

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

70 910

52 057

kr per invånare, 2017

Sjunde högsta i Sverige