Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 525 invånare.

Andelen företagare i Ovanåkers kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 295 102 kronor. Kommunalskatten i Ovanåkers kommun är 33,37 procent 2024.

Ovanåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 525

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

295 102

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,37

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

160

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Svenska Fönster Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Ovanåkers kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 952

Kommunens skatteintäkter

46 214

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 174

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 187

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Ovanåker har landarealen 1 873 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 45:e största i landet.