Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 22 048 människor (2018). Landarealen är 1 472 kvadratkilometer.

Östhammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 048

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

272 811

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

251

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

46 693

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 284

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 983

54 233

kr per invånare, 2018