Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 22 250 människor (2019). Landarealen är 1 472 kvadratkilometer.

Östhammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 250

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

280 992

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

259

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

48 027

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 125

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 766

55 798

kr per invånare, 2019