Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 22 048 människor (2018). Landarealen är 1 472 kvadratkilometer.

Östhammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 048

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

280 992

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

259

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

46 693

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 284

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 983

54 233

kr per invånare, 2018