Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 927 människor (2017). Landarealen är 1 472 kvadratkilometer.

Östhammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 927

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

272 811

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

251

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

46 829

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 799

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 586

52 057

kr per invånare, 2017