Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare.

Andelen företagare i Östhammars kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 306 619 kronor. Kommunalskatten i Östhammars kommun är 33,40 procent 2023.

Östhammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 344

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

306 619

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,40

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

266

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 225

Anställda i kommunen

Östhammars kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 275

Kommunens skatteintäkter

49 978

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 829

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 731

58 058

kr per invånare, 2021

Östhammar har landarealen 1 475 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 65:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.