Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 251 invånare.

Andelen företagare i Östhammars kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 288 375 kronor. Kommunalskatten i Östhammars kommun är 33,40 procent 2021.

Östhammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 251

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

288 375

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,40

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

8,5

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

266

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 425

Anställda i kommunen

Östhammars kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 739

Kommunens skatteintäkter

47 950

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 962

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 488

56 219

kr per invånare, 2020

Östhammar har landarealen 1 475 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 65:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.