Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 63 227 människor (2018). Landarealen är 2 221 kvadratkilometer.

Östersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

63 227

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

282 897

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,72

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

115

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 225

Kommunens skatteintäkter

45 888

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 827

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 404

54 233

kr per invånare, 2018