Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 63 779 människor (2019). Landarealen är 2 221 kvadratkilometer.

Östersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

63 779

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

282 897

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,72

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,9

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

82,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,2

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

115

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 225

Kommunens skatteintäkter

46 940

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 193

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 169

55 315

kr per invånare, 2019