Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 63 985 invånare.

Andelen företagare i Östersunds kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 287 544 kronor. Kommunalskatten i Östersunds kommun är 33,72 procent 2021.

Östersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

63 985

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

287 544

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,72

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

29,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

127

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Östersunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 966

Kommunens skatteintäkter

46 966

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 758

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 777

56 219

kr per invånare, 2020

Östersund har landarealen 2 208 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 38:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.