Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 881 invånare.

Andelen företagare i Östersunds kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 318 100 kronor. Kommunalskatten i Östersunds kommun är 33,72 procent 2024.

Östersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

64 881

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

318 100

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,72

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

30,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Östersunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 181

Kommunens skatteintäkter

51 754

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 827

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 757

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Östersund har landarealen 2 208 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 38:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.