Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 324 invånare.

Andelen företagare i Östersunds kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 296 159 kronor. Kommunalskatten i Östersunds kommun är 33,72 procent 2022.

Östersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

64 324

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

296 159

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,72

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

30,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

127

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Östersunds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 075

Kommunens skatteintäkter

49 200

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 223

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 956

58 058

kr per invånare, 2021

Östersund har landarealen 2 208 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 38:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.