Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 45 574 människor (2019). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Österåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 574

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

329 738

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,18

32,28

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

26,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

8,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

38

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

OLIVIA PERSONLIG ASSISTANS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

43 297

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 248

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

48 633

55 798

kr per invånare, 2019