Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 45 574 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 68:e bästa i Sverige. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 329 738 kronor, vilket var den 23:e högsta i landet. Kommunalskatten i Österåkers kommun är 29,08 procent 2021.

Österåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 574

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

329 738

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,08

32,27

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

27,2

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

84,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

8,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

68

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

OLIVIA PERSONLIG ASSISTANS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

43 297

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 248

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

48 633

55 841

kr per invånare, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Österåker har landarealen 312 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 63:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.