Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 44 130 människor (2017). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Österåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 130

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

7,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

319 995

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

29,18

32,19

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

26,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

8,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

44

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

OLIVIA PERSONLIG ASSISTANS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

42 916

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 607

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

45 525

52 057

kr per invånare, 2017

Sjunde lägsta i Sverige