Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 44 831 människor (2018). Landarealen är 311 kvadratkilometer.

Österåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 831

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

328 187

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

29,18

32,19

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

26,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

8,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

38

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

OLIVIA PERSONLIG ASSISTANS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

42 632

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 104

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

48 435

54 233

kr per invånare, 2018

Åttonde lägsta i Sverige