Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 46 644 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 56:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 339 238 kronor, vilket var den 24:e högsta i landet. Kommunalskatten i Österåkers kommun är 29,08 procent 2021.

Österåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 644

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

5,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

339 238

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

29,08

32,27

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

27,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

15,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

8,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SKUTAN LIVS AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Österåkers kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 662

Kommunens skatteintäkter

42 831

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 765

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

45 607

56 219

kr per invånare, 2020

Femte lägsta i Sverige

Österåker har landarealen 312 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 63:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.