Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 49 138 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 38:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 359 628 kronor, vilket var den 23:e högsta i landet. Kommunalskatten i Österåkers kommun är 28,98 procent 2024.

Österåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 138

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

7,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

359 628

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

28,98

32,37

Procent, 2024

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

29,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

8,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

38

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ROSLAGSVATTEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Österåkers kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 699

Kommunens skatteintäkter

46 210

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 176

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

51 362

60 935

kr per invånare, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Österåker har landarealen 312 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 63:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.