Österåker

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och har 48 234 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 53:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 348 895 kronor, vilket var den 21:a högsta i landet. Kommunalskatten i Österåkers kommun är 28,98 procent 2022.

Österåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 234

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

7,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

348 895

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

28,98

32,24

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

29,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

16,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

9,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

53

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SKUTAN LIVS AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Österåkers kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 662

Kommunens skatteintäkter

43 988

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 125

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

48 791

58 058

kr per invånare, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Österåker har landarealen 312 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 63:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.