Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 147 invånare.

Kommunen har den åttonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 302 668 kronor. Kommunalskatten i Oskarshamns kommun är 34,12 procent 2021.

Oskarshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 147

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

302 668

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,12

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,1

6,1

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

252

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 425

Anställda i kommunen

Oskarshamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 406

Kommunens skatteintäkter

50 164

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 426

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 263

56 219

kr per invånare, 2020

Oskarshamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 99:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.