Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 26 928 människor (2018). Landarealen är 1 055 kvadratkilometer.

Oskarshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 928

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

292 711

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,63

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,3

6,3

Procent, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

212

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Största offentliga arbetsgivare

OSKARSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 325

Kommunens skatteintäkter

49 615

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 473

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 741

54 233

kr per invånare, 2018