Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 27 102 människor (2019). Landarealen är 1 055 kvadratkilometer.

Oskarshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 102

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

300 139

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,12

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,1

6,1

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

214

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Största offentliga arbetsgivare

OSKARSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 375

Kommunens skatteintäkter

50 723

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 255

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 030

55 798

kr per invånare, 2019