Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 028 invånare.

Kommunen har den sjätte lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 316 898 kronor. Kommunalskatten i Oskarshamns kommun är 34,21 procent 2023.

Oskarshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 028

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

316 898

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,21

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,5

9,2

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

207

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 675

Anställda i kommunen

Oskarshamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 625

Kommunens skatteintäkter

54 425

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 846

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 984

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Oskarshamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 99:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.