Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 26 928 människor (2017). Landarealen är 1 055 kvadratkilometer.

Oskarshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 928

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

292 711

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,63

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,3

6,3

Procent, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

212

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Största offentliga arbetsgivare

OSKARSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 325

Kommunens skatteintäkter

50 081

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 294

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 587

52 057

kr per invånare, 2017